Beker en glas | Jug and glass

<- Terug/Back — Volgende/Next ->

Beker en glas uit die huis van a2.b7.c2.d4.e6. Johannes Benjamin Frans Henning *21-9-1876 en sy vrou, Maria Elizabeth Johanna (gebore Roodt) van die plaas Meerdewyk, distrik Aliwal-Noord.

Aan die Henning Familiebond geskenk deur a2.b7.c2.d4.e6.f1.g1. mev E E (Ellen) Naudé (gebore Henning) kleindogter

Jug and glass from the home of  a2.b7.c2.d4.e6. Johannes Benjamin Frans Henning *21-9-1876 and his wife, Maria Elizabeth Johanna (born Roodt) of the farm Meerdewyk, district Aliwal North.

Donated to the Henning Family League by a2.b7.c2.d4.e6.f1.g1. mrs E E (Ellen) Naudé (born Henning) grand-daughter

a2.b7.c2.d4.e6. Johannes Benjamin Frans Henning *21-9-1876, sy vrou, Maria Elizabeth Johanna (gebore Roodt) en hul seuntjie, Johannes Benjamin Frans *31-7-1900

<- Terug/Back — Volgende/Next ->