Sakbybel en Psalmboek Pieter Hendrik Barend Henning / Pocket Bible and Hymnbook Pieter Hendrik Barend Henning

<- Terug/Back — Volgende/Next ->

Sakbybel en psalmboek wat aan a2.b1.c3.d8.e7. Pieter Hendrik Barend Henning *26-3-1883 behoort het. Die Bybel is gedurende 1901 tydens die Anglo-Boere-oorlog deur ‘n vriend, William Hefer aan hom geskenk. Geskenk deur Mev M J (Molly) Henning, eggenote van a2.b1.c3.d8.e7.f3. Pieter Hendrik Barend Henning seun van die eienaar

Pocket Bible and hymnbook which belonged to a2.b1.c3.d8.e7. Pieter Hendrik Barend Henning *26-3-1883. The Bible was a gift in 1901 during the Anglo Boer War from a friend, William Hefer. Donated by Mrs M J (Molly) Henning, spouse of a2.b1.c3.d8.e7.f3. Pieter Hendrik Barend Henning, son of the owner

<- Terug/Back — Volgende/Next ->