Stropskeermes / Stock-razor-blade

<- Terug/Back — Volgende/Next ->

Stropskeermes gebruik deur a2.b6.c1.d1.e9. Willem Nicolaas Henning *23-5-1870 van die plaas Modderbult, distrik Burgersdorp Geskenk deur mev H M Henning, eggenote van Francois Ulman Henning, seun van Willem Nicolaas Henning

Stock-rasor-blade used by a2.b6.c1.d1.e9. Willem Nicolaas Henning *23-5-1870 of the farm Modderbult, district Burgersdorp Donated by mrs H M Henning, spouse of Francois Ulman Henning, son of Willem Nicolaas Henning

<- Terug/Back — Volgende/Next ->