Persoonlike briewe (1) Personal letters – Oelman Henning

<- Terug/Back — Volgende/Next ->

Briewe geskryf deur a2.b7.c8.d8. Olivier Johannes Henning *11 September 1869 aan sy vrou Magdalena Maria Daisy (gebore Beeton) *5-1-1877 op 23 Mei 1902 (kort voor hulle troue in Julie 1902) en 6 Oktober 1903

Letters written by a2.b7.c8.d8. Olivier Johannes Henning *11 September 1869 to his wife, Magdalena Maria Daisy (born Beeton) *5-1-1877 on 23 May 1902 (shortly before their marriage in July 1902) and 6 October 1903

1. Brief gedateer 23 Mei 1902 deur a2.b7.c8.d8. Olivier Johannes Henning *11-9-1869 aan sy verloofde, Magdalena Maria Daisy Beeton. Hier is sy nog “Geachte Daisy” en hy spreek haar nog as “U” aan. Hulle is op 8 Julie 1902 getroud.

1. Letter dated 23 May 1902 by a2.b7.c8.d8. Olivier Johannes Henning *11-9-1869 to his fiancé, Magdalena Maria Daisy Beeton. In this letter he still address her with esteem and with great respect. They were married on 8 July 1902.

Getranskribeerde brief | Transcribed letter
Aliwal Noord, 23 mei 1902
Geachte Daisy,
Ik moet u melden dat ik nu terug ben van Stormberg en dat ik een paar dagen op de plaats was en weer terug moest gaan naar het dorp.
Het hof is nu weer bezig om de stemmen van de mensen te schrapen.
Hier zijn er velen die zich gaan verdedigen.
Er is de laatste tijd een groot gewoel in Aliwal, het dorp is steeds vol mensen.
Daar zal vanavond een concert worden gegeven in het Refugerkamp.
Ik zou ook graag gaan, maar het is zo moeilijk om in de nacht terug te komen.
Het is voor niemand toegestaan om daar te overnachten.
Ik ben een paar dagen geleden op het Refugerkamp geweest, voor het eerst sinds ik van de Cape afkwam. Het was niet plezierig.
Liefste Daisy, als u het geweest zou zijn die ik daar kon ontmoeten, dan zou het voor mij veel aangenamer geweest zijn.
Als het niet zoveel moeite kostte, dan zou ik zeker een plan gemaakt hebben om u te ontmoeten.
De laatste paar dagen is het weer ongunstig. Het was de laatste nachten niet koud.
Wij hebben een lange tijd warme dagen gehad, ik zal blij zijn als wij een regenbui krijgen.
Het is droog en wij verlangen nu naar regen.
Ik heb in uw laatste brief geschreven dat de tijd veranderd is van de Coronation. Ik heb het verkeerd begrepen, ik heb het later wel begrepen.
Mijn plan was om zolang het huis goed te maken.
Ik zal zeker nog een lange tijd in het dorp moeten blijven.
Jij zult mij zeker kwalijk genomen hebben dat ik u niet eerder terug geschreven heb.
Ik heb uw brief pas de 20e ontvangen.
Zal het niet beter zijn dat jij hier zelf bent, dan is het niet meer nodig om te schrijven.
Dan zal het toch veel aangenamer zijn om met u te spreken dan om te schrijven.
Verder nog alles goed. Ik hoop hetzelfde van u te horen.
Doe mijn beste groeten aan uw moeder en broer en u zelf niet te vergeten.
Zo blijf ik uw beminnende O.J. Henning

<- Terug/Back — Volgende/Next ->