Boekprys | Book Prize

<- Terug/Back — Volgende/Next ->

Magdalena Maria Daisy Henning (gebore Beeton) *5-1-1877 was die eggenote van b7.c8.d8 Olivier Johannes Henning. Sy is in 1902 getroud maar is in 1918 weduwee gelaat en moes van daar af self die boerdery op Damfontein behartig.

Twee boekpryse wat sy in Desember 1888 en Januarie 1891 toe sy onderskeidelik 12 en 14 jaar oud was, by haar sondagskool onderwysers gekry het.

1888: The Annals of the Poor

1891: Over the Down

Magdalena Maria Daisy Henning (born Beeton) *5-1-1877 was the wife of b7.c8.d8 Olivier Johannes Henning. She was married in 1902 but widowed in 1918 after which she had to manage the Damfontein farm on her own.

She received these book prizes from her Sunday School teacher in December 1888 and January 1891, respectively, when she was 12 and 14 years old.

1888: The Annals of the Poor

1891: Over the Down

<- Terug/Back — Volgende/Next ->