Stamvader rookpyp/ Progenitor smoking pipe

<- Terug/Back — Volgende/Next ->

Hierdie rook-pyp het volgens oorlewering skynbaar aan die Henning stamvader, Peter Henrich (Pieter Hendrik) Henning *1740 behoort. Toe hy in 1823 sterf, het nog net sy seuns Gert Frans en Daniël Stephanus nog saam met hom op Elandskraal, distrik Cradock gewoon en het Gert Frans die pyp geërf. Daarna is die pyp van geslag tot geslag oorgedra totdat dit in besit van a2.b7.c1.d10.e3.f5.g1. Leonard Henry Henning *26-3-1934 gekom het. Hy het die pyp aan die Henning Familiebond geskenk vir uitstalling in die museum. Peter Henrich Henning is as ‘n jong seun deur sy pa as tabakroller/ – handelaar te Lippstadt (in die teenswoordige Duitsland) opgelei. Toe hy in 1765 as soldaat in die diens van die VOC getree het, het hy die pyp saamgeneem na die Kaap van Goeie Hoop.

This smoking pipe belonged according to legend to the Henning progenitor, Peter Henrich (Pieter Hendrik) Henning *1740. When he died in 1823, only his sons Gert Frans and Daniël Stephanus lived on their farm Elandskraal. Gert Frans inherited the pipe. Thereafter the pipe was carried over from generation to generation until in came into possesion of a2.b7.c1.d10.e3.f5.g1. Leonard Henry Henning *26-3-1934. He donated the pipe to the Henning family League for exhibition in the museum. Peter Henrich Henning was trained as a tobaco-roller/ -merchant in Lippstadt (in the present Germany). When he enrolled as a soldier for the VOC in 1765, he brought the pipe with him to the Cape of Good Hope.

<- Terug/Back — Volgende/Next ->