Persoonlike briewe (2) Personal letters – Oelman Henning

<- Terug/Back — Volgende/Next ->

Getranskribeerde brief | Transcribed Letter
Maracaibo, 6 oktober 1903
Lieve Daisy,
Jij zult zeker verwonderd zijn dat ik u niet eerder geschreven heb.
Ik was van plan volgende week weer terug naar huis te gaan, anders zou ik eerder geschreven hebben.
Nu weet ik zelf niet wanneer ik terug kom. Wij zijn nog druk bezig met de schapen.
Wij hebben een kleine 600 lammeren, daarbij komen nog 200 ooien die moeten lammeren.
Dit is tot nu toe tamelijk goed gegaan, de lammeren zijn prachtig.
Het veld is ook mooi, maar ons water begint schaars te worden.
Als het binnenkort niet regent, zal het moeilijk worden om de tijd door te komen
Liefste hartje, ik verlang erna om te weten hoe het met u gaat. Ik hoop dat alles nog goed is.
Hoe blij zal ik zijn als ik van u kon horen hoe het met u gaat.
O, hoe verlang ik toch om een klein ogenblik in uw gezelschap te zijn. Het gaat goed met mij.
Ik vraag mij af wat jij zou zeggen als jij kon zien hoe wij hier leven. Wij hebben een paar dagen niet de tijd gehad om ons te wassen.
Ik heb niet de tijd om verder te schrijven, ik moet weer naar de schapen toe.
Nu zal ik eindigen met de beste groeten van mij aan u en ook aan moeder en Nuten.
Zo blijf ik uw liefhebbende echtgenoot.
O.J. Henning.

<- Terug/Back — Volgende/Next ->