Lympot | Glue-pot

<- Terug/Back — Volgende/Next ->

LYMPOT WAT GEDURENDE DIE 19DE EN VROEË 20STE EEU OP DAMFONTEIN GEBRUIK IS OM SELFGEMAAKTE LYM WARM TE HOU TYDENS ‘N HOUTWERKPROJEK.

Die laaste persoon wat die lympot gebruik het, was Leonard Henning *1908 (a2.b7.c8.d8.e3.). Sy jongste dogter, Sylvia Grobler *1948 is die huidige eienaar.

Kookwater is in die buitepot gegooi, om die inhoud van die binnepot warm te hou

GLUE-POT USED DURING THE 19TH AND EARLY 20TH CENTURY ON THE FARM DAMFONTEIN TO KEEP SELF-PRODUCED GLUE WARM WHILE BUSY WITH A WOODWORK PROJECT.

The last person to use the glue-pot was Leonard Henning *1908 (a2.b7.c8.d8.e3). His youngest daughter, Sylvia Grobler is the present owner.

Boiling water was poured in the outside pot, to keep die content of the inner-pot warm

<- Terug/Back — Volgende/Next ->