Gereedskapkis | Toolbox

<- Terug/Back — Volgende/Next ->

GEREEDSKAPKIS WAT GEDURENDE DIE 19DE EN VROEÊ 20STE EEU OP DIE PLAAS DAMFONTEIN GEBRUIK IS OM GEREEDSKAP IN TE BÊRE


Die kis klap gerieflik oop om alle gereedskap maklik bereikbaar te maak.

Die laaste persoon wat die kis gebruik het was Leonard Henning *1908 (b7.c8.d8.e3). Die huidige eienaar is sy dogter Sylvia Grobler.

TOOLBOX USED DURING THE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES ON THE FARM DAMFONTEIN TO STORE TOOLS


The box opens conveniently to make all tools easily within reach.

The last person to use the toolbox was Leonard Henning *1908 (b7.c8.d8.e3). The present owner is his daughter, Sylvia Grobler.

<- Terug/Back — Volgende/Next ->