Ander Artefakte/ Other Artefacts

Artefakte wat nie by die Damfontein uitstalling inpas nie, maar wat deur lede van die breƫ Henning familie beskikbaar gestel is vir uitstalling.

Let op dat daar twee bladsye met artefakte beskikbaar is.

Artefacts which do not fit into the Damfontein exhibition, but were made available by members of the broad Henning family

Note that there are two pages of artefacts