Bou van die Aliwal-Noord Uitstalling | Building of the Aliwal-North Exhibition

<- Terug/Back — Volgende/Next ->

Teen die einde van 1991 het drie manne (Oom Len Henning [a2.b7.c8.d8.e3 Leonard Henning *24-7-1908], sy seun, Olivier Johannes Henning *14-12-1943 en a2.b6.c4.d1.e5.f9.g6. Mauritz Martin Henning *10-4-1936) na Aliwal-Noord gereis om die Henning uitstalling in die Kerkpleinmuseum te bou.

Oom Len Henning (83 jaar op daardie stadium) het die fasade van die uitstalling – ‘n replika van die 1850 Damfontein opstal – by sy huis, in panele gebou. Hyself is in hierdie huis gebore en het daar groot geword.

By die Kerkpleinmuseum het oom Len en Olivier die panele aanmekaargesit. Let op hoe die drie-en-tagtigjarige Oom Len op lere rondklim om die fasade te bou.

Hoe sou hy nie hierdie virtuele museum geniet het as hy vandag nog geleef het. Oom Len is egter in Julie 2001 in die ouderdom van drie-en-negentig jaar oorlede.

At the end of 1991 three men (Uncle Len Henning [a2.b7.c8.d8.e3 .Leonard Henning *24-7-1908, his son Olivier Johannes Henning *14-12-1943 and a2.b6.c4.d1.e5.f9.g6. Mauritz Martin Henning *10-4-1936) travelled to Aliwal-North to build the Henning exhibition in the Kerkplein museum.

Uncle Len Henning (83 years old at the time) built the facade of the exhibition, a replica of the 1850 Damfontein homestead, at home as panels.

At the Kerkplein museum Uncle Len and Olivier assembled the panels. Note how the eighty-three-year-old Uncle Len is climbing ladders to build the facade.

How much would he have not enjoyed, if he was still alive today, to see this virtual version of the museum. Uncle Len died in July 2001 at the age of ninety-three.

<- Terug/Back — Volgende/Next ->