Agtergrond| Background

<- Terug/BackVolgende/Next ->

AGTERGROND TOT DIE ALIWAL-NOORD KERKPLEINMUSEUM EN BETROKKENHEID VAN DIE HENNING FAMILIE

  1. Eerste kerkgebou is in 1857 in Aliwal-Noord gebou
  2. a2.b1.c3. Jan Hendrik Henning *17-5-1805 was ‘n ouderling in die gemeente en dien op die boukommissie vir die bou van die kerkgebou. Hy en sy vrou Elizabeth foto links.
  3. a2.b7.c8. Olivier Johannes Gerhardus Cornelis Henning *1-12-1834 ry boumateriaal met sy wa aan en is voorsanger gedurende 1860’s. Foto, regs, van hom en sy vrou Cornelia Susanna (gebore Kotzé) en hul kleindogter Cornelia Schoombie

Deur oorlewering het die volgende anekdote ten opsigte van Olivier Johannes Gerhardus Cornelis Henning en hierdie kerkgebou behoue gebly.

Gedurende die 1880’s het daar ‘n dispuut tussen Olivier en die plaaslike predikant ontstaan, waar Olivier van mening was dat die predikant hom beledig het. Hulle kon nie hulle dispuut opgelos kry nie en Olivier het daarna ‘n eed geneem dat hy nooit weer in ‘n kerkbank sal sit nie.

Jare later het die nuwe predikant ‘n daadwerklike poging aangewend om vrede te bewerkstellig. Olivier het die nuwe predikant van sy dilemma met sy eed vertel en daarna aangedui dat die enigste wyse waarop hy by sy eed verby kan kom, sal wees as hy sy eie stoel saambring kerktoe.

Vir jare daarna het hy dus elke Sondag op sy eie stoel in die kerk gesit en bewaar enigiemand anders se siel as dié dit durf sou waag om op sy stoel te gaan sit!

BACKGROUND TO THE KERKPLEIN (CHURCH SQUARE) MUSEUM ALIWAL NORTH AND INVOLVEMENT OF THE HENNING FAMILY

  1. First church building in Aliwal North was erected 1857
  2. a2.b1.c3.Jan Hendrik Henning *17-5-1805 was an elder in the congregation and serve on the building commission for the erection of the church building. The photo on the left shows him and his wife Elizabeth.
  3. a2.b7.c8. Olivier Johannes Gerhardus Cornelis Henning *1-12-1834 convey the building material with his ox wagon and was cantor during the 1860’s. Photo of him, his wife Cornelia Susanna (born Kotzé) and their granddaughter Cornelia Schoombie on the right.

Through legend the following anecdote in respect of Olivier Johannes Gerhardus Cornelis and this church building was preserved.

During the 1880’s a dispute developed between Olivier and the local Minister of Religion, where Olivier was of the opinion that the minister treated him badly. They could not solve this dispute, where-after Olivier took an oath that he would not sit in a church bench again.

Years later the new minister applied an actual effort to bring about peace. Olivier told the new minister of his dilemma with the oath he has taken and that the only way he could get past this oath is by bringing his own chair to church.

For years afterwards he sat every Sunday on his own chair and beware the soul of anybody who try to sit on his chair!

<- Terug/BackVolgende/Next ->