Toutrektrofee | Tug-of-war trophy

<- Terug/Back — Volgende/Next ->

Die Caledonean Society of Pretoria het in 1912 hierdie trofee aan b6.c3.d3.e4.f5. Petrus Andries Henning *27-12-1885 toegeken. Petrus Andries was ‘n polisieman in Pretoria en het die trofee vir toutrek verower.

Sy kleinseun, Joseph (Joe) Renney [S/v Catharina Maria Renney (gebore Henning) *14-12-1915] het die trofee geskenk vir uitstalling in die Henning Museum.

The Caledonean Society of Pretoria donated this trophy for Tug-of-War in 1912 to b6.c3.d3.e4.f5. Petrus Andries Henning *27-12-1885 who was a policeman in Pretoria.

His grandson, Joseph (Joe) Renney [S/o Catharina Maria Renney (born Henning) *14-12-1915] donated the trophy for exhibition in the Henning museum.

<- Terug/Back — Volgende/Next ->