Kierie / Walking-stick

<- Terug/BackVolgende/Next ->

Terwyl a2.b7.c2.d3.e4. Marthinus Christoffel Henning *14-1-1873 as ‘n krygsgevangene gedurende die Anglo-Boere-oorlog 1899 – 1902 in Indië aangehou is, het hy hierdie kierie gemaak.  Die bokant van die kierie is vierkantig, met die letters van die inskripsie in ivoor of been uitgekerf . Met sy terugkeer by die huis het hy die kierie aan sy pa a2.b7.c2.d3. Gert Frans Johannes Henning *8-8-1843 geskenk.

VAN M.HENNING AAN ZY VADER G. HENNING. SOOS GY UWE HAND OPEN DOEN AAN DE ARMEN, SO ZAL UWE GOD DOEN AAN U.

Ongelukkig het heelwat van die letters met die jare uitgeval en verlore geraak. Die kierie is die eiendom van a2.b7.c2.d3.e4.f3.g2. Marthinus Christoffel Henning *15-11-1963

While a2.b7.c2.d3.e4. Marthinus Christoffel Henning *14-1-1873 was a prisoner-of-war in India during the Anglo Boer War 1899 – 1902 he made this walking-stick with inscription carved out in bone or ivory and inserted on the four sides of the top of the walking-stick. After the war, he donated the stick to his father.

Translation: “From M Henning to his father G Henning. As you open your hand to help the poor, likewise God will do the same to you.”

Unfortunately many of the letters fell out over the years and got lost.

This walking-stick is the property of a2.b7.c2.d3.e4.f3.g2. Marthinus Christoffel Henning *15-11-1963

<- Terug/BackVolgende/Next ->