Foto-albums / Photo Albums

Foto-albums Twee foto-albums wat in die Damfontein opstal uitgestal is. Die eerste album het aan Cornelia Susanna Henning (gebore Kotze) *1-8-1839, eggenote van a2.b7.c8. Olivier Johannes Gerhardus Cornelis Henning *1-12-1834, behoort. Die tweede album het aan a2.b7.c8.d8. Olivier Johannes Henning *11-9-1869 en sy vrou Magdalena Maria Daisy (gebore Beeton) *5-1-1877 behoort. Beide albums bevat talle foto’s van negentiende eeuse Hennings. Ongelukkig het geen van die foto’s name by nie, met die implikasie dat slegs sommige direkte familielede uitgeken kan word. Omdat beide albums foto’s van sover terug as 1860/70 bevat vermoed ons dat daar selfs een of meer foto(s) van a2.b7. Gert Frans Henning *April 1785 en sy vrou Gerbreg Leviena (gebore Olivier) kan wees, maar ons kan hulle nie uitken nie.

Photo albums. Two photo albums which were displayed in the Damfontein homestead. The first album belonged to Cornelia Susanna Henning (born Kotze) *1-8-1839, spouse of a2.b7.c8. Olivier Johannes Gerhardus Cornelis Henning *1-12-1834. The second album belonged to a2.b7.c8.d8. Olivier Johannes Henning *11-9-1869 and his wife Magdalena Maria Daisy (born Beeton) *5-1-1877. Both albums contain photographs of nineteenth century Hennings. Unfortunately none of the photographs display the names of the people, therefore only some directly linked ancestors could be identified. Both albums contain photographs as old as the 1860s/70s , therefore we suspect that there could even be photographs of a2.b7. Gert Frans Henning *April 1785 and his wife Gerbreg Leviena (born Olivier), but we cannot identify them. Both albums in possesion of the Henning Family League