Tregter en Oliekannetjie | Funnel and Oil-can

<- Terug/Back — Volgende/Next ->

GEREEDSKAPSTUKKE GEBRUIK GEDURENDE DIE 19DE EN VROEË 20STE EEU OP DAMFONTEIN


Die laaste persoon wat hiredie items gebruik het was Leonard Henning *1908 (b7.c8.d8e3). Sy dogter Sylvia Grobler is die huidige eienaar.

TOOLS USED DURING THE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES ON DAMFONTEIN


The last person to use these tools was Leonard Henning *1908 (b7.c8.d8.e3). His daughter, Sylvia Grobler is the present owner.

<- Terug/Back — Volgende/Next ->