Inmaakfles en Perskeskiller / Preserving-Jar and Peach-Peeling-Machine

<- Terug/Back — Volgende/Next ->

Mason’s en Consol inmaakfles uit die jaar 1858 en ‘n perskeskiller wat deur die Henning-familie op Damfontein gebruik is. Items in besit van die Henning Familiebond

Mason’s en Consol preserving-jar from the year 1858 and a peach-peeling-machine used by the Henning family on the farm Damfontein. Items in possesion of the Henning Family League

<- Terug/Back — Volgende/Next ->