Bril /Spectacles

<- Terug/Back — Volgende/Next ->

Hierdie bril het aan Wilhelmina Margaretha Beeton (gebore Vos) *1850, moeder van Magdalena Maria Daisy Henning (gebore Beeton) *5-1-1877, eggenote van a2.b7.c8.d8. Olivier Johannes Henning *11-8-1869, derde eienaar van Damfontein behoort.

These spectacles belonged to Wilhelmina Margaretha Beeton (born Vos) *1850, mother of Magdalena Maria Daisy Henning (born Beeton) *5-1-1877, spouse of a2.b7.c8.d8. Olivier Johannes Henning *11-9-1869 third owner of Damfontein 

Foto’s van Wilhelmina Margaretha Beeton (gebore Vos_ * 1850, moeder van Magdalena Maria Daisy Henning (gebore Beeton) * 5-1-1877 waar mens duidelik haar bril kan sien. Op die foto regs sit sy saam met haar dogter Daisy.

Photographs of Wilhelmina Margaretha Beeton (born Vos) *1850 mother of Magdalena Maria Daisy Henning (born Beeton) *5-1-1877 where her spectacles can clearly be seen.  Her daughter,  Daisy sit with her on the photo on the righthand side

Wilhelmina Margaretha Beeton * 1850, moeder van Daisy Henning van Damfontein se bril wat in besit van die Henning Familiebond is
The spectacles of Wilhelmina Margaretha Beeton, mother of Daisy Henning of Damfontein. Spectacles in possession of the Henning Family League

<- Terug/Back — Volgende/Next ->