Juk | Yoke

<- Terug/Back — Volgende/Next ->

JUK WAT AAN STANLEY HENNING *1904 (b7.c8.d8.e1.) BEHOORT HET.


Stanley Henning het eers op Damfontein geboer en daarna op die plaas Toekoms net buite Aliwal-Noord.

YOKE WHICH BELONGED TO STANLEY HENNING *1904 (b7.c8.d8.e1.)


Stanley Henning first farmed on the farm Damfontein and later on Toekoms, just outside Aliwal North.

<- Terug/Back — Volgende/Next ->