Damfontein Titelakte | Damfontein Title deed

Die Damfonteinuitstalling sal in die volgende afdelings hanteer word:

  1. Titelakte van die plaas;
  2. Die huis waar die opstal, meubels, korrespondensie en boeke en diverse items wat in die huis gebruik is vertoon word;
  3. Die plaaswerf waar plaastoerusting, algemene gebeurtenisse op die plaas en die begraafplaas vertoon word;
  4. Plaasdam waar rampe en droogtes gedek word;
  5. Gereedskap wat op die plaas gebruik is.

The Damfontein exhibition will be covered in the following sections:

  1. Title deed of the farm;
  2. The house where the homestead, furniture, correspondence and books, as well as other items used in the homestead are displayed;
  3. The farm yard where farm equipment, special events on the farm and the grave yard are shown;
  4. The farm dam where disasters and droughts are covered;
  5. Tools used on the farm

Volgende/Next ->

[GDC_row]
[GDC_column size=”half”]
Hoewel a2.b7. Gert Frans Henning *April 1785 die plaas Damfontein reeds in 1841 in besit geneem het, het die Goewerneur van die Kaap eers die titelakte van die plaas in 1850 aan hom toegeken.

[/GDC_column]
[GDC_column size=”half”]
In spite of the fact that a2.b7. Gert Frans Henning *April 1785 took possession of the farm Damfontein in 1841, the Governor of the Cape only issued the Title deed of the farm in his name during 1850.

[/GDC_column]
[/GDC_row]

Damfontein Titelakte
Damfontein Titelakte

Volgende/Next ->