Sakhorlosie | Pocket Watch

<- Terug/Back — Volgende/Next ->

Sakhorlosie wat aan Stanley Henning *1904 (a2.b7.c8.d8.e1) van die plaas Damfontein behoort het. Huidige eienaar van die horlosie is Stanley se kleinseun Stanley Henning * 20-10-1961, seun van Olivier – a2.b7.c8.d8.e1.f2.g2.

Pocket watch which belonged to Stanley Henning *1904 (a2.b7.c8.d8.e1) of the farm Damfontein. Present owner of the watch is Stanley Henning *201-10-1961, son of Olivier Henning and grandson of Stanley *1904

<- Terug/Back — Volgende/Next ->